www.starehory.sk
letecké zábery obce

Staré Hory sa pokladajú za najstaršiu banícku lokalitu v okolí Banskej Bystrice. flag Obec vznikla ako banícka osada v 13.storočí. ťažila a spracúvala sa tu strieborná a medená ruda. Vo vyťaženej hlušine sa dokonca našli aj kamenné nástroje používané pri ťažbe rudy. Vrchol rozvoja Staré Hory dosiahli na prelome 15. a 16. storočia, kedy bol v obci vybudovaný rozsiahly komplex taviacich hút, čo podmienilo aj rozvoj ťažby dreva a uhliarstva.

Najväčší rozmach baníctva nastal v r. 1495-1546, keď banské podniky prevzala thurzovsko-fuggerovská spoločnosť. Baníčenie pretrvávalo do 18.stor. Obyvatelia sa neskôr zaoberali ťažbou dreva a ženy čipkárstvom(paličkovanie). Dominantou obce je pútnický, pôvodne gotický Kostol Panny Márie z polovice 15.stor., v 19.stor. prestavaný, s plastikou madony zo začiatku 16. storočia. Baroková budova bývalého banského úradu, klasicistická kaplnka sv. Anny, štýlové domky z konca 18. a z 19.storo?ia, prícestné kaplnky z 18. a 19.storočia. Nad obcou zaujímavo technicky riešená vodná elektráreň.

Starohorskou dolinou koncom októbra 1944 ustupovali povstalci na Donovaly. V jeseni a v zime 1944 boli Staré Hory strediskom partizánskeho hnutia. V okolitých horách boli desiatky partizánskych zemlianok, z ktorých sa niekoľko dochovalo dodnes.

Obec leží na styku Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, stred obce je v nadmorskej výške 472 m. Okolie obce poskytuje možnosti letnej a zimnej turistiky po turistických trasách:

  • do Veľkej Fatry cez Tureckú alebo Rybô na Majerovú skalu, Kráľovu studňu, do Sedla, na Čierny Kameň, Borišov
  • do Nízkych Tatier cez Richtárovú, Haliar a Jelenskú dolinu pod Jelenskú skalu, Špaňodolinský Šturec, Šachtičku, náučným chodníkom na Donovaly, Kalištie, Baláže, Španiu Dolinu a na Pohronie
  • okolie obce poskytuje aj možnosť lyžovania na Krížnej a na Donovaloch

Na území obce sa nachádza chránený prírodný výtvor "Majerova skala" na ochranu výrazného skalného útvaru s výskytom chránených a ohrozených druhov flóry a fauny.

Ubytovanie je možné v dvoch Moteloch, horskej chate a na súkromí s celkovou kapacitou v obci 250 lôžok. Obec je známa výrobou starohorských čipiek, ktoré domoví obchodníci-čipkári predávali po celom Rakúsko-Uhorsku a ich výroba v obci pretrváva a rozvíja sa aj v súčasnosti.

V 15. storočí bol v obci postavený barokový kostol, ktorý bol v roku 1990 pápežom povýšený na Baziliku Minor. Kostol a Studnička so sochou Panny Márie sú široko-ďaleko známe ako pútnické miesto, ktoré je hojne navštevované aj dnes.

Studnička


Poloha na mape:
poloha na mapePredpoved pocasia :: www.meteo.sk


TOPlist