Obec Staré Hory
Prečo nás navštíviť : Ubytovanie : Akcie a podujatia : Letecké zábery

Nádherná lokalita nachádzajúca sa na území dvoch národných parkov s bohatou faunou a flórou

Bohaté turistické trasy po dobre vyznačených turistických chodníkoch

Relaxácia v čistom, horskom a tichom prostredí

Kvalitne poskytované ubytovacie a stravovacie služby

Blízkosť centier zimných športov – Donovaly a Turecká – Krížna s vynikajúcimi podmienkami pre náročných i menej náročných

Významné pútnické miesto na Slovensku. Možnosť navštíiť kompletne zrekonštruovanú Studničku zjavenia panny Márie i s nočným osvetlením

Rozsiahla obec s väčším počtom osád, v ktorých je v prevažnej väčšine zachovaná pôvodná architektúra – osady sú v horskom prostredí vhodné na dlhšie relaxačné prechádzky