Obec Staré Hory
Prečo nás navštíviť : Ubytovanie : Akcie a podujatia : Letecké zábery

Obec organizuje rôzne akcie a podujatia:

Turisticko - zábavné podujatie spojené s oslavami SNP
V auguste sa uskutočňuje veľká akcia, ktorá sa pre obec stala tradičnou s pomerne vysokou účasťou občanov. Oslava SNP zahŕňa:

  • Pochod vďaky hrdinom SNP k bunkru Mor-ho – turistický pochod spojený s kladením vencov k pomníku Partizána
  • Zaujímavé atrakcie pre deti
  • Kultúrny program
  • Tradičné súťaže pre dospelých
  • Bezplatné podávanie „Starohorského hamburgra“ (chleba s masťou a cibuľou)
  • Občerstvenie za veľmi výhodné ceny
  • Zábava s dobrou hudbou pod holým nebom do neskorých hodín

Deň detí
Obec deťom každoročne pripraví balíčky plné sladkostí. Organizuje oslavu Dňa detí spojenú so súťažami, atrakciami a sladkými odmenami.

Zbor pre občianske záležitosti
V spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti obec organizuje uvítanie do života dieťaťa (s príspevkom pre každé narodené dieťa vo výške 166 €). Oslavy významných životných jubileí, deň úcty k starším, rozlúčku detí s materskou školou a iné významné výročia a udalosti. Každá udalosť je zaznamenaná v pamätnej knihe a každý oslávenec je obdarovaný malou pozornosťou.

Ďalšie akcie v obci

  • Tanečné zábavy, diskotéky, plesy
  • Púte v každú prvú sobotu v mesiaci, omše v Bazilike Minor i na Studničke v prírode