Obec Staré Hory
Verejné obstarávanie:

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Staré Hory ... stiahnuť, E01 - výkaz - výmer ... stiahnuť