Obec Staré Hory
Vývesná tabuľa obce

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a ...

Voľné pracovné miesto

Harmonogram odvozu triedeného odpadu v roku 2018

Pozvánka na X. Starohorský ples

Verejná vyhláška - rozhodnutie (zvesené 16.01.2018)

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 19.12.2017)

Návrh rozpočtu obce

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom (zvesené 19.12.2017)

Verejná vyhláška (zvesené 16.01.2018)

Pozvánka na stretnutie nielen seniorov (zvesené 20.11.2017)

Výsledky volieb v rámci BBSK

Výsledky volieb BBSK

Rozhodnutie - Verejná vyhláška (zvesené 20.11.2017)

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 20.11.2017)

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

Verejná vyhláška (zvesené 20.11.2017)

Zoznam kandidátov na predsedu BBSK (zvesené 20.11.2017)

Zoznam kandidátov na poslancov BBSK (zvesené 20.11.2017)

Oznámenie o čase a mieste konania volieb (zvesené 20.11.2017)

Volebný okrsok (zvesené 20.11.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 29.9.2017 (zvesené 25.10.2017)

Rozhodnutie - Verejná vyhláška (zvesené 03.11.2017)

Oznam k voľbám do BBSK (zvesené 20.11.2017)

Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva (zvesené 31.08.2017)

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (zvesené 20.11.2017)

Oznam o lístkoch na guľáš (zvesené 31.08.2017)

Pozvánka na akciu Staré Hory v zrkadle času konanú 26.8.2017 (zvesené 31.08.2017)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 28.07.2017 (zvesené 08.08.2017)

Voľby do samosprávnych krajov (zvesené 20.11.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 03.08.2017 (zvesené 08.08.2017)

Oznam o obecnej zákazke (zvesené 20.11.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 02.08.2017 (zvesené 08.08.2017)

Verejná vyhláška (zvesené 03.11.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 30.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 29.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 28.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 27.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 26.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Slávnostné otvorenie Lesného chodníčka (zvesené 02.07.2017)

Vyhlásenie dražby (zvesené 18.07.2017)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 26.05.2017 (zvesené 01.06.2017)

Nový lesný chodník - 4. stretnutie (zvesené 02.07.2017)

Učiteľka materskej školy (zvesené 03.11.2017)

Rozhodnutie - Verejná vyhláška (zvesené 03.11.2017)

Nový lesný chodník - 3. stretnutie (zvesené 16.05.2017)

Nový lesný chodník - 2. stretnutie (zvesené 04.05.2017)

Verejná vyhláška (zvesené 03.11.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny 3 (zvesené 16.05.2017)

Vakcinácia psov a mačiek - BESNOTA (zvesené 04.05.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny 2 (zvesené 04.05.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny 1 (zvesené 04.05.2017)

Zápis - Materská škola (zvesené 04.05.2017)

Veľkorozmerný kontajner (zvesené 20.11.2017)

Nový lesný chodník (zvesené 11.04.2017)

Zverejnenie verejného obstarávania (zvesené 03.11.2017)

Verejná vyhláška (zvesené 03.11.2017)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 24.02.2017 (zvesené 02.03.2017)

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krňačkové preteky konané 18.2.2017 (zvesené 02.03.2017)

Pozvánka na IX. Starohorský ples (zvesené 17.02.2017)

Harmonogram odvozu triedeného odpadu v roku 2017 (zvesené 04.01.2018)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 12.12.2016 (zvesené 13.12.2016)

Návrh VZN č.8/2016 (zvesené 13.12.2016)

Mikuláš 2016 (zvesené 13.12.2016)

Oznam o zámere prenájmu KD (zvesené 03.11.2017)

Veľkoobjemový kontajner - umiestnenie (zvesené 20.11.2017)

Začatie vyvlastňovania (zvesené 03.11.2017)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 11.11.2016 (zvesené 22.11.2016)

Oznam o zámere predaja pozemku (zvesené 22.11.2016)

Návrh VZN č. 6/2016 (zvesené 27.10.2016)

Učiteľka v MŠ - voľné pr. miesto (zvesené 22.11.2016)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 21.10.2016 (zvesené 27.10.2016)

Verejná vyhláška - Poľovný revír Baranovo (zvesené 03.11.2017)

Vyvlastňovacie konanie (zvesené 03.11.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny 4 (zvesené 27.10.2016)

Prerušenie distribúcie elektriny 3 (zvesené 27.10.2016)

Prerušenie distribúcie elektriny 2 (zvesené 27.10.2016)

Prerušenie distribúcie elektriny 1 (zvesené 11.10.2016)

Staré Hory v zrkadle času 2016 (zvesené 06.09.2016)

Verejná vyhláška (zvesené 22.11.2016)

Oznam o zámere predaja pozemkov (zvesené 22.11.2016)

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Staré Hory (zvesené 06.09.2016)

Harmonogram zberu separovaného odpadu

Oznam o Návrhu územnoplán. dokumentácie (zvesené 22.11.2016)

Oznam o odstávke distribúcie elektriny (zvesené 04.07.2016)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 3.6.2016 (zvesené 08.06.2016)

Pozvánka na brigádu v materskej škole(zvesené 08.06.2016)

Deň detí - Rozprávkový les(zvesené 08.06.2016)

Pozvánka OZ Haliar (zvesené 04.07.2016)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zvesené 04.07.2016)

Oznam o zámere predaja pozemku (zvesené 22.11.2016)

Výzva - OÚ, pozemkový a lesný odbor (zvesené 22.11.2016)

Zápisnica z okrskovej komisie - voľby 2016 (zvesené 04.07.2016)

Jarné upratovanie v obci (zvesené 02.05.2016)

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 02.05.2016)

Verejná vyhláška (zvesené 04.07.2016)

DHZ - fašiangy (zvesené 29.02.2016)

Harmonogram kultúrnych podujatií pre rok 2016 (zvesené 20.06.2017)

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku Materskej školy. (zvesené 26.01.2016)

Výzva na predloženie ponuky na zakázku "Autobusové zastávky - obec Staré Hory" (zvesené 10.02.2016)

Verejná vyhláška (zvesené 26.01.2016)

Informácia pre voliča (zvesené 19.04.2016)

Pozvánka na 8. Starohorský ples s termínom konania 9.1.2016 (zvesené 13.01.2016)

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 03.11.2015)

Vyhlásenie dražby (zvesené 30.11.2015)

Hudobno-zábavná šou Gizky Oňovej (zvesené 19.10.2015)

Vyrozumenie o odstávke elektriny (zvesené 03.11.2015)

Nábor mladých hasičov (zvesené 22.9.2015)

Staré Hory v zrkadle času (zvesené 19.8.2015)

Pozvánka na oslavy 230 rokov pošty v Starých Horách (zvesené 19.8.2015)

"Regionálna integrovaná územná stratégia BBK"

Separovanie odpadu
Separovanie odpadu - brožúra
Separovanie odpadu - leták
Separovanie plastov

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 30.6.2015)

Pozvánka DHZ Staré Hory (zvesené 30.6.2015)

Upozornenie Lesov SR o ošetrení porastov (zvesené 30.6.2015)

Vyhlásenie voľby kontrolóra (zvesené 1.7.2015)

Návrh VZN obce o chovaní psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia chovu (zvesené 18.5.2015)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 18.5.2015)

Pozvánka na Deň matiek. (zvesené 8.4.2015)

Výzva pozemkového a lesného odboru OÚ BB (zvesené 22.11.2016)

Pozvánka na akt položenia kytice k pomníku Partizána pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce. (zvesené 8.4.2015)

Verejné stretnutie v rámci prípravy Programu rozvoja obce Staré Hory na roky 2015 – 2020 (zvesené 30.4.2015)

Harmonogram kultúrnych podujatií pre rok 2015 (zvesené 13.01.2016)

Oprava miestnych komunikácií v obci. (zvesené 25.2.2015)