Obec Staré Hory
Vývesná tabuľa obce

Kompetencie a poskytovanie služieb obcou

Verejná vyhláška

Zoznam kandidátov na predsedu BBSK

Zoznam kandidátov na poslancov BBSK

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Volebný okrsok

Prerušenie distribúcie elektriny - 29.9.2017

Rozhodnutie - Verejná vyhláška

Oznam k voľbám do BBSK

Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva (zvesené 31.08.2017)

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznam o lístkoch na guľáš (zvesené 31.08.2017)

Pozvánka na akciu Staré Hory v zrkadle času konanú 26.8.2017 (zvesené 31.08.2017)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 28.07.2017 (zvesené 08.08.2017)

Voľby do samosprávnych krajov

Prerušenie distribúcie elektriny - 03.08.2017 (zvesené 08.08.2017)

Oznam o obecnej zákazke

Prerušenie distribúcie elektriny - 02.08.2017 (zvesené 08.08.2017)

Verejná vyhláška

Prerušenie distribúcie elektriny - 30.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 29.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 28.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 27.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny - 26.6.2017 (zvesené 02.07.2017)

Slávnostné otvorenie Lesného chodníčka (zvesené 02.07.2017)

Vyhlásenie dražby (zvesené 18.07.2017)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 26.05.2017 (zvesené 01.06.2017)

Nový lesný chodník - 4. stretnutie (zvesené 02.07.2017)

Učiteľka materskej školy

Rozhodnutie - Verejná vyhláška

Nový lesný chodník - 3. stretnutie (zvesené 16.05.2017)

Nový lesný chodník - 2. stretnutie (zvesené 04.05.2017)

Verejná vyhláška

Prerušenie distribúcie elektriny 3 (zvesené 16.05.2017)

Vakcinácia psov a mačiek - BESNOTA (zvesené 04.05.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny 2 (zvesené 04.05.2017)

Prerušenie distribúcie elektriny 1 (zvesené 04.05.2017)

Zápis - Materská škola (zvesené 04.05.2017)

Veľkorozmerný kontajner

Nový lesný chodník (zvesené 11.04.2017)

Zverejnenie verejného obstarávania

Verejná vyhláška

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 24.02.2017 (zvesené 02.03.2017)

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

Krňačkové preteky konané 18.2.2017 (zvesené 02.03.2017)

Pozvánka na IX. Starohorský ples (zvesené 17.02.2017)

Harmonogram odvozu triedeného odpadu v roku 2017

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 12.12.2016 (zvesené 13.12.2016)

Návrh VZN č.8/2016 (zvesené 13.12.2016)

Mikuláš 2016 (zvesené 13.12.2016)

Oznam o zámere prenájmu KD

Veľkoobjemový kontajner - umiestnenie

Začatie vyvlastňovania

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 11.11.2016 (zvesené 22.11.2016)

Oznam o zámere predaja pozemku (zvesené 22.11.2016)

Návrh VZN č. 6/2016 (zvesené 27.10.2016)

Učiteľka v MŠ - voľné pr. miesto (zvesené 22.11.2016)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 21.10.2016 (zvesené 27.10.2016)

Verejná vyhláška - Poľovný revír Baranovo

Vyvlastňovacie konanie

Prerušenie distribúcie elektriny 4 (zvesené 27.10.2016)

Prerušenie distribúcie elektriny 3 (zvesené 27.10.2016)

Prerušenie distribúcie elektriny 2 (zvesené 27.10.2016)

Prerušenie distribúcie elektriny 1 (zvesené 11.10.2016)

Staré Hory v zrkadle času 2016 (zvesené 06.09.2016)

Verejná vyhláška (zvesené 22.11.2016)

Oznam o zámere predaja pozemkov (zvesené 22.11.2016)

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ Staré Hory (zvesené 06.09.2016)

Harmonogram zberu separovaného odpadu

Oznam o Návrhu územnoplán. dokumentácie (zvesené 22.11.2016)

Oznam o odstávke distribúcie elektriny (zvesené 04.07.2016)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva konaného 3.6.2016 (zvesené 08.06.2016)

Pozvánka na brigádu v materskej škole(zvesené 08.06.2016)

Deň detí - Rozprávkový les(zvesené 08.06.2016)

Pozvánka OZ Haliar (zvesené 04.07.2016)

Oznam o prerušení distribúcie elektriny (zvesené 04.07.2016)

Oznam o zámere predaja pozemku (zvesené 22.11.2016)

Výzva - OÚ, pozemkový a lesný odbor (zvesené 22.11.2016)

Zápisnica z okrskovej komisie - voľby 2016 (zvesené 04.07.2016)

Jarné upratovanie v obci (zvesené 02.05.2016)

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 02.05.2016)

Verejná vyhláška (zvesené 04.07.2016)

DHZ - fašiangy (zvesené 29.02.2016)

Harmonogram kultúrnych podujatií pre rok 2016 (zvesené 20.06.2017)

Vyhlásenie výberového konania na riaditeľku Materskej školy. (zvesené 26.01.2016)

Výzva na predloženie ponuky na zakázku "Autobusové zastávky - obec Staré Hory" (zvesené 10.02.2016)

Verejná vyhláška (zvesené 26.01.2016)

Informácia pre voliča (zvesené 19.04.2016)

Pozvánka na 8. Starohorský ples s termínom konania 9.1.2016 (zvesené 13.01.2016)

Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 03.11.2015)

Vyhlásenie dražby (zvesené 30.11.2015)

Hudobno-zábavná šou Gizky Oňovej (zvesené 19.10.2015)

Vyrozumenie o odstávke elektriny (zvesené 03.11.2015)

Nábor mladých hasičov (zvesené 22.9.2015)

Staré Hory v zrkadle času (zvesené 19.8.2015)

Pozvánka na oslavy 230 rokov pošty v Starých Horách (zvesené 19.8.2015)

"Regionálna integrovaná územná stratégia BBK"

Separovanie odpadu
Separovanie odpadu - brožúra
Separovanie odpadu - leták
Separovanie plastov

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 30.6.2015)

Pozvánka DHZ Staré Hory (zvesené 30.6.2015)

Upozornenie Lesov SR o ošetrení porastov (zvesené 30.6.2015)

Vyhlásenie voľby kontrolóra (zvesené 1.7.2015)

Návrh VZN obce o chovaní psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia chovu (zvesené 18.5.2015)

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva (zvesené 18.5.2015)

Pozvánka na Deň matiek. (zvesené 8.4.2015)

Výzva pozemkového a lesného odboru OÚ BB (zvesené 22.11.2016)

Pozvánka na akt položenia kytice k pomníku Partizána pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce. (zvesené 8.4.2015)

Verejné stretnutie v rámci prípravy Programu rozvoja obce Staré Hory na roky 2015 – 2020 (zvesené 30.4.2015)

Harmonogram kultúrnych podujatií pre rok 2015 (zvesené 13.01.2016)

Oprava miestnych komunikácií v obci. (zvesené 25.2.2015)