Zmluvy
Nájomná zmluva 4
Nájomná zmluva 3
Zmluva 12
Zmluva 11
Zmluva 10
Zmluva 9
Zmluva 8
Zmluva 7
Zmluva 6
Zmluva 5
Zmluva 4
Kúpna zmluva
Zmluva o dotácii z BBSK
Kúpna zmluva dielov k autu Multicar
Dotácia pre ZŠ Staré Hory
Sponzorská zmluva pre Materskú školu
Zmluva o spolupráci s Komunálnou poisťovňou v rámci MDD
Návrh poistnej zmluvy na majetok MŠ
Zmluva 3
Zmluva o združenej elektrike
Nájomná zmluva Telekom
Zmluva o bezodplatnom prevode
Zmluva o výpožičke
Doplnok nájomnej zmluvy z roku 2013,
Nájomná zmluva z 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie
Nájomná zmluva 2
Nájomná zmluva 1
Zmluva 2
Zmluva 1