Zmluvy
Zmluva so ZŠ SH o poskytnutí financií na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva o nájme KD
Zmluva o audítorskej činnosti
Zmluva so StVSP
Zber šatstva
Dodatok k Zmluve na dodanie tovaru
Zmluva na dodanie tovaru
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
Zmluva o dotácii obce pre ZŠ SH na záujmové vzdelávanie
Zmluva Marius Pedersen - odpad
Zmluva Metal Servis Recycling
Dohoda
Zmluva ENVI-PACK - triedený odpad
Zmluva o dotácii 3
Zmluva o dotácii 2
Zmluva o dotácii 1
Darovacia zmluva
Zmluva 01