Zmluvy
Zmluva - dotácia HALIAR
Nájomná zmluva hrobového miesta - 31
Nájomná zmluva hrobového miesta - 30
Nájomná zmluva hrobového miesta - 29
Nájomná zmluva hrobového miesta - 28
Nájomná zmluva hrobového miesta - 27
Nájomná zmluva hrobového miesta - 26
Nájomná zmluva hrobového miesta - 25
Nájomná zmluva hrobového miesta - 24
Nájomná zmluva hrobového miesta - 23
Nájomná zmluva hrobového miesta - 22
Nájomná zmluva hrobového miesta - 21
Nájomná zmluva hrobového miesta - 20
Nájomná zmluva hrobového miesta - 19
Nájomná zmluva hrobového miesta - 18
Nájomná zmluva hrobového miesta - 17
Nájomná zmluva hrobového miesta - 16
Nájomná zmluva 2
Nájomná zmluva 1
Nájomná zmluva hrobového miesta - 15
Nájomná zmluva hrobového miesta - 14
Nájomná zmluva hrobového miesta - 13
Nájomná zmluva hrobového miesta - 12
Nájomná zmluva hrobového miesta - 11
Nájomná zmluva hrobového miesta - 10
Nájomná zmluva hrobového miesta - 9
Nájomná zmluva hrobového miesta - 8
Nájomná zmluva hrobového miesta - 7
Nájomná zmluva hrobového miesta - 6
Nájomná zmluva hrobového miesta - 5
Nájomná zmluva hrobového miesta - 4
Nájomná zmluva hrobového miesta - 3
Nájomná zmluva hrobového miesta - 2
Nájomná zmluva hrobového miesta - 1
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Krčma pod orechom
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Starohorka, Kultúrny dom
Licenčná zmluva - SOZA
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - FALCK Záchranná, a.s.
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Hotel Altenberg
Dodatok - Zmluva o nájme vozidla pre obec Turecká pre rok 2018
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny Donovalová
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Penzión pod Donovalmi
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Daymont
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - LESY SR
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - SOŠS Nové Zámky
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny Očko
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Farský úrad
Zmluva - URBÁNI & Partners