Zmluvy
Cintorín
Nájomná zmluva hrobového miesta - 138
Nájomná zmluva hrobového miesta - 137
Nájomná zmluva hrobového miesta - 136
Nájomná zmluva hrobového miesta - 135
Nájomná zmluva hrobového miesta - 134
Nájomná zmluva hrobového miesta - 133
Nájomná zmluva hrobového miesta - 132
Nájomná zmluva hrobového miesta - 131
Nájomná zmluva hrobového miesta - 130
Nájomná zmluva hrobového miesta - 129
Nájomná zmluva hrobového miesta - 128
Nájomná zmluva hrobového miesta - 127
Nájomná zmluva hrobového miesta - 126
Nájomná zmluva hrobového miesta - 125
Nájomná zmluva hrobového miesta - 124
Nájomná zmluva hrobového miesta - 123
Nájomná zmluva hrobového miesta - 122
Nájomná zmluva hrobového miesta - 121
Nájomná zmluva hrobového miesta - 120
Nájomná zmluva hrobového miesta - 119
Nájomná zmluva hrobového miesta - 118
Nájomná zmluva hrobového miesta - 117
Nájomná zmluva hrobového miesta - 116
Nájomná zmluva hrobového miesta - 115
Nájomná zmluva hrobového miesta - 114
Nájomná zmluva hrobového miesta - 113
Nájomná zmluva hrobového miesta - 112
Nájomná zmluva hrobového miesta - 111
Nájomná zmluva hrobového miesta - 110
Nájomná zmluva hrobového miesta - 109
Nájomná zmluva hrobového miesta - 108
Nájomná zmluva hrobového miesta - 107
Nájomná zmluva hrobového miesta - 106
Nájomná zmluva hrobového miesta - 105
Nájomná zmluva hrobového miesta - 104
Nájomná zmluva hrobového miesta - 103
Nájomná zmluva hrobového miesta - 102
Nájomná zmluva hrobového miesta - 101
Nájomná zmluva hrobového miesta - 100
Nájomná zmluva hrobového miesta - 99
Nájomná zmluva hrobového miesta - 98
Nájomná zmluva hrobového miesta - 97
Nájomná zmluva hrobového miesta - 96
Nájomná zmluva hrobového miesta - 95
Nájomná zmluva hrobového miesta - 94
Nájomná zmluva hrobového miesta - 93
Nájomná zmluva hrobového miesta - 92
Nájomná zmluva hrobového miesta - 91
Nájomná zmluva hrobového miesta - 90
Nájomná zmluva hrobového miesta - 89
Nájomná zmluva hrobového miesta - 88
Nájomná zmluva hrobového miesta - 87
Nájomná zmluva hrobového miesta - 86
Nájomná zmluva hrobového miesta - 85
Nájomná zmluva hrobového miesta - 84
Nájomná zmluva hrobového miesta - 83
Nájomná zmluva hrobového miesta - 82
Nájomná zmluva hrobového miesta - 81
Nájomná zmluva hrobového miesta - 80
Nájomná zmluva hrobového miesta - 79
Nájomná zmluva hrobového miesta - 78
Nájomná zmluva hrobového miesta - 77
Nájomná zmluva hrobového miesta - 76
Nájomná zmluva hrobového miesta - 75
Nájomná zmluva hrobového miesta - 74
Nájomná zmluva hrobového miesta - 73
Nájomná zmluva hrobového miesta - 72
Nájomná zmluva hrobového miesta - 71
Nájomná zmluva hrobového miesta - 70
Nájomná zmluva hrobového miesta - 69
Nájomná zmluva hrobového miesta - 68
Nájomná zmluva hrobového miesta - 67
Nájomná zmluva hrobového miesta - 66
Nájomná zmluva hrobového miesta - 65
Nájomná zmluva hrobového miesta - 64
Nájomná zmluva hrobového miesta - 63
Nájomná zmluva hrobového miesta - 62
Nájomná zmluva hrobového miesta - 61
Nájomná zmluva hrobového miesta - 60
Nájomná zmluva hrobového miesta - 59
Nájomná zmluva hrobového miesta - 58
Nájomná zmluva hrobového miesta - 57
Nájomná zmluva hrobového miesta - 56
Nájomná zmluva hrobového miesta - 55
Nájomná zmluva hrobového miesta - 54
Nájomná zmluva hrobového miesta - 53
Nájomná zmluva hrobového miesta - 52
Nájomná zmluva hrobového miesta - 51
Nájomná zmluva hrobového miesta - 50
Nájomná zmluva hrobového miesta - 49
Nájomná zmluva hrobového miesta - 48
Nájomná zmluva hrobového miesta - 47
Nájomná zmluva hrobového miesta - 46
Nájomná zmluva hrobového miesta - 45
Nájomná zmluva hrobového miesta - 44
Nájomná zmluva hrobového miesta - 43
Nájomná zmluva hrobového miesta - 42
Nájomná zmluva hrobového miesta - 41
Nájomná zmluva hrobového miesta - 40
Nájomná zmluva hrobového miesta - 39
Nájomná zmluva hrobového miesta - 38
Nájomná zmluva hrobového miesta - 37
Nájomná zmluva hrobového miesta - 36
Nájomná zmluva hrobového miesta - 35
Nájomná zmluva hrobového miesta - 34
Nájomná zmluva hrobového miesta - 33
Nájomná zmluva hrobového miesta - 32
Nájomná zmluva hrobového miesta - 31
Nájomná zmluva hrobového miesta - 30
Nájomná zmluva hrobového miesta - 29
Nájomná zmluva hrobového miesta - 28
Nájomná zmluva hrobového miesta - 27
Nájomná zmluva hrobového miesta - 26
Nájomná zmluva hrobového miesta - 25
Nájomná zmluva hrobového miesta - 24
Nájomná zmluva hrobového miesta - 23
Nájomná zmluva hrobového miesta - 22
Nájomná zmluva hrobového miesta - 21
Nájomná zmluva hrobového miesta - 20
Nájomná zmluva hrobového miesta - 19
Nájomná zmluva hrobového miesta - 18
Nájomná zmluva hrobového miesta - 17
Nájomná zmluva hrobového miesta - 16
Nájomná zmluva hrobového miesta - 15
Nájomná zmluva hrobového miesta - 14
Nájomná zmluva hrobového miesta - 13
Nájomná zmluva hrobového miesta - 12
Nájomná zmluva hrobového miesta - 11
Nájomná zmluva hrobového miesta - 10
Nájomná zmluva hrobového miesta - 9
Nájomná zmluva hrobového miesta - 8
Nájomná zmluva hrobového miesta - 7
Nájomná zmluva hrobového miesta - 6
Nájomná zmluva hrobového miesta - 5
Nájomná zmluva hrobového miesta - 4
Nájomná zmluva hrobového miesta - 3
Nájomná zmluva hrobového miesta - 2
Nájomná zmluva hrobového miesta - 1
Ostatné
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - SSE
Zmluva - dotácia Športový klub SOKOL - futbalový oddiel Staré Hory
Zmluva - dotácia HALIAR
Nájomná zmluva 2
Nájomná zmluva 1
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - COOOL s.r.o.
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Pension St. Mária
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Základná škola Staré Hory
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Krčma pod orechom
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Starohorka, Kultúrny dom
Licenčná zmluva - SOZA
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - FALCK Záchranná, a.s.
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Hotel Altenberg
Dodatok - Zmluva o nájme vozidla pre obec Turecká pre rok 2018
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny Donovalová
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Penzión pod Donovalmi
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Daymont
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - LESY SR
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - SOŠS Nové Zámky
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny Očko
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Farský úrad
Zmluva - URBÁNI & Partners