Zmluvy
Cintorín
Nájomná zmluva hrobového miesta - 231
Nájomná zmluva hrobového miesta - 230
Nájomná zmluva hrobového miesta - 229
Nájomná zmluva hrobového miesta - 228
Nájomná zmluva hrobového miesta - 227
Nájomná zmluva hrobového miesta - 226
Nájomná zmluva hrobového miesta - 225
Nájomná zmluva hrobového miesta - 224
Nájomná zmluva hrobového miesta - 223
Nájomná zmluva hrobového miesta - 222
Nájomná zmluva hrobového miesta - 221
Nájomná zmluva hrobového miesta - 220
Nájomná zmluva hrobového miesta - 219
Nájomná zmluva hrobového miesta - 218
Nájomná zmluva hrobového miesta - 217
Nájomná zmluva hrobového miesta - 216
Nájomná zmluva hrobového miesta - 215
Nájomná zmluva hrobového miesta - 214
Nájomná zmluva hrobového miesta - 213
Nájomná zmluva hrobového miesta - 212
Nájomná zmluva hrobového miesta - 211
Nájomná zmluva hrobového miesta - 210
Nájomná zmluva hrobového miesta - 209
Nájomná zmluva hrobového miesta - 208
Nájomná zmluva hrobového miesta - 207
Nájomná zmluva hrobového miesta - 206
Nájomná zmluva hrobového miesta - 205
Nájomná zmluva hrobového miesta - 204
Nájomná zmluva hrobového miesta - 203
Nájomná zmluva hrobového miesta - 202
Nájomná zmluva hrobového miesta - 201
Nájomná zmluva hrobového miesta - 200
Nájomná zmluva hrobového miesta - 199
Nájomná zmluva hrobového miesta - 198
Nájomná zmluva hrobového miesta - 197
Nájomná zmluva hrobového miesta - 196
Nájomná zmluva hrobového miesta - 195
Nájomná zmluva hrobového miesta - 194
Nájomná zmluva hrobového miesta - 193
Nájomná zmluva hrobového miesta - 192
Nájomná zmluva hrobového miesta - 191
Nájomná zmluva hrobového miesta - 190
Nájomná zmluva hrobového miesta - 189
Nájomná zmluva hrobového miesta - 188
Nájomná zmluva hrobového miesta - 187
Nájomná zmluva hrobového miesta - 186
Nájomná zmluva hrobového miesta - 185
Nájomná zmluva hrobového miesta - 184
Nájomná zmluva hrobového miesta - 183
Nájomná zmluva hrobového miesta - 182
Nájomná zmluva hrobového miesta - 181
Nájomná zmluva hrobového miesta - 180
Nájomná zmluva hrobového miesta - 179
Nájomná zmluva hrobového miesta - 178
Nájomná zmluva hrobového miesta - 177
Nájomná zmluva hrobového miesta - 176
Nájomná zmluva hrobového miesta - 175
Nájomná zmluva hrobového miesta - 174
Nájomná zmluva hrobového miesta - 173
Nájomná zmluva hrobového miesta - 172
Nájomná zmluva hrobového miesta - 171
Nájomná zmluva hrobového miesta - 170
Nájomná zmluva hrobového miesta - 169
Nájomná zmluva hrobového miesta - 168
Nájomná zmluva hrobového miesta - 167
Nájomná zmluva hrobového miesta - 166
Nájomná zmluva hrobového miesta - 165
Nájomná zmluva hrobového miesta - 164
Nájomná zmluva hrobového miesta - 163
Nájomná zmluva hrobového miesta - 162
Nájomná zmluva hrobového miesta - 161
Nájomná zmluva hrobového miesta - 160
Nájomná zmluva hrobového miesta - 159
Nájomná zmluva hrobového miesta - 158
Nájomná zmluva hrobového miesta - 157
Nájomná zmluva hrobového miesta - 156
Nájomná zmluva hrobového miesta - 155
Nájomná zmluva hrobového miesta - 154
Nájomná zmluva hrobového miesta - 153
Nájomná zmluva hrobového miesta - 152
Nájomná zmluva hrobového miesta - 151
Nájomná zmluva hrobového miesta - 150
Nájomná zmluva hrobového miesta - 149
Nájomná zmluva hrobového miesta - 148
Nájomná zmluva hrobového miesta - 147
Nájomná zmluva hrobového miesta - 146
Nájomná zmluva hrobového miesta - 145
Nájomná zmluva hrobového miesta - 144
Nájomná zmluva hrobového miesta - 143
Nájomná zmluva hrobového miesta - 142
Nájomná zmluva hrobového miesta - 141
Nájomná zmluva hrobového miesta - 140
Nájomná zmluva hrobového miesta - 139
Nájomná zmluva hrobového miesta - 138
Nájomná zmluva hrobového miesta - 137
Nájomná zmluva hrobového miesta - 136
Nájomná zmluva hrobového miesta - 135
Nájomná zmluva hrobového miesta - 134
Nájomná zmluva hrobového miesta - 133
Nájomná zmluva hrobového miesta - 132
Nájomná zmluva hrobového miesta - 131
Nájomná zmluva hrobového miesta - 130
Nájomná zmluva hrobového miesta - 129
Nájomná zmluva hrobového miesta - 128
Nájomná zmluva hrobového miesta - 127
Nájomná zmluva hrobového miesta - 126
Nájomná zmluva hrobového miesta - 125
Nájomná zmluva hrobového miesta - 124
Nájomná zmluva hrobového miesta - 123
Nájomná zmluva hrobového miesta - 122
Nájomná zmluva hrobového miesta - 121
Nájomná zmluva hrobového miesta - 120
Nájomná zmluva hrobového miesta - 119
Nájomná zmluva hrobového miesta - 118
Nájomná zmluva hrobového miesta - 117
Nájomná zmluva hrobového miesta - 116
Nájomná zmluva hrobového miesta - 115
Nájomná zmluva hrobového miesta - 114
Nájomná zmluva hrobového miesta - 113
Nájomná zmluva hrobového miesta - 112
Nájomná zmluva hrobového miesta - 111
Nájomná zmluva hrobového miesta - 110
Nájomná zmluva hrobového miesta - 109
Nájomná zmluva hrobového miesta - 108
Nájomná zmluva hrobového miesta - 107
Nájomná zmluva hrobového miesta - 106
Nájomná zmluva hrobového miesta - 105
Nájomná zmluva hrobového miesta - 104
Nájomná zmluva hrobového miesta - 103
Nájomná zmluva hrobového miesta - 102
Nájomná zmluva hrobového miesta - 101
Nájomná zmluva hrobového miesta - 100
Nájomná zmluva hrobového miesta - 99
Nájomná zmluva hrobového miesta - 98
Nájomná zmluva hrobového miesta - 97
Nájomná zmluva hrobového miesta - 96
Nájomná zmluva hrobového miesta - 95
Nájomná zmluva hrobového miesta - 94
Nájomná zmluva hrobového miesta - 93
Nájomná zmluva hrobového miesta - 92
Nájomná zmluva hrobového miesta - 91
Nájomná zmluva hrobového miesta - 90
Nájomná zmluva hrobového miesta - 89
Nájomná zmluva hrobového miesta - 88
Nájomná zmluva hrobového miesta - 87
Nájomná zmluva hrobového miesta - 86
Nájomná zmluva hrobového miesta - 85
Nájomná zmluva hrobového miesta - 84
Nájomná zmluva hrobového miesta - 83
Nájomná zmluva hrobového miesta - 82
Nájomná zmluva hrobového miesta - 81
Nájomná zmluva hrobového miesta - 80
Nájomná zmluva hrobového miesta - 79
Nájomná zmluva hrobového miesta - 78
Nájomná zmluva hrobového miesta - 77
Nájomná zmluva hrobového miesta - 76
Nájomná zmluva hrobového miesta - 75
Nájomná zmluva hrobového miesta - 74
Nájomná zmluva hrobového miesta - 73
Nájomná zmluva hrobového miesta - 72
Nájomná zmluva hrobového miesta - 71
Nájomná zmluva hrobového miesta - 70
Nájomná zmluva hrobového miesta - 69
Nájomná zmluva hrobového miesta - 68
Nájomná zmluva hrobového miesta - 67
Nájomná zmluva hrobového miesta - 66
Nájomná zmluva hrobového miesta - 65
Nájomná zmluva hrobového miesta - 64
Nájomná zmluva hrobového miesta - 63
Nájomná zmluva hrobového miesta - 62
Nájomná zmluva hrobového miesta - 61
Nájomná zmluva hrobového miesta - 60
Nájomná zmluva hrobového miesta - 59
Nájomná zmluva hrobového miesta - 58
Nájomná zmluva hrobového miesta - 57
Nájomná zmluva hrobového miesta - 56
Nájomná zmluva hrobového miesta - 55
Nájomná zmluva hrobového miesta - 54
Nájomná zmluva hrobového miesta - 53
Nájomná zmluva hrobového miesta - 52
Nájomná zmluva hrobového miesta - 51
Nájomná zmluva hrobového miesta - 50
Nájomná zmluva hrobového miesta - 49
Nájomná zmluva hrobového miesta - 48
Nájomná zmluva hrobového miesta - 47
Nájomná zmluva hrobového miesta - 46
Nájomná zmluva hrobového miesta - 45
Nájomná zmluva hrobového miesta - 44
Nájomná zmluva hrobového miesta - 43
Nájomná zmluva hrobového miesta - 42
Nájomná zmluva hrobového miesta - 41
Nájomná zmluva hrobového miesta - 40
Nájomná zmluva hrobového miesta - 39
Nájomná zmluva hrobového miesta - 38
Nájomná zmluva hrobového miesta - 37
Nájomná zmluva hrobového miesta - 36
Nájomná zmluva hrobového miesta - 35
Nájomná zmluva hrobového miesta - 34
Nájomná zmluva hrobového miesta - 33
Nájomná zmluva hrobového miesta - 32
Nájomná zmluva hrobového miesta - 31
Nájomná zmluva hrobového miesta - 30
Nájomná zmluva hrobového miesta - 29
Nájomná zmluva hrobového miesta - 28
Nájomná zmluva hrobového miesta - 27
Nájomná zmluva hrobového miesta - 26
Nájomná zmluva hrobového miesta - 25
Nájomná zmluva hrobového miesta - 24
Nájomná zmluva hrobového miesta - 23
Nájomná zmluva hrobového miesta - 22
Nájomná zmluva hrobového miesta - 21
Nájomná zmluva hrobového miesta - 20
Nájomná zmluva hrobového miesta - 19
Nájomná zmluva hrobového miesta - 18
Nájomná zmluva hrobového miesta - 17
Nájomná zmluva hrobového miesta - 16
Nájomná zmluva hrobového miesta - 15
Nájomná zmluva hrobového miesta - 14
Nájomná zmluva hrobového miesta - 13
Nájomná zmluva hrobového miesta - 12
Nájomná zmluva hrobového miesta - 11
Nájomná zmluva hrobového miesta - 10
Nájomná zmluva hrobového miesta - 9
Nájomná zmluva hrobového miesta - 8
Nájomná zmluva hrobového miesta - 7
Nájomná zmluva hrobového miesta - 6
Nájomná zmluva hrobového miesta - 5
Nájomná zmluva hrobového miesta - 4
Nájomná zmluva hrobového miesta - 3
Nájomná zmluva hrobového miesta - 2
Nájomná zmluva hrobového miesta - 1
Ostatné
Zmluva o zbere použitých textílií, odevov a obuvi - EKOCHARITA Slovensko Slovensku o.z.
Zmluva so ZŠ SH o poskytnutí financií na záujmové vzdelávanie detí
Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov - NO-ONE, s.r.o.
Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - SSE
Zmluva - dotácia Športový klub SOKOL - futbalový oddiel Staré Hory
Zmluva - dotácia HALIAR
Nájomná zmluva 2
Nájomná zmluva 1
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - COOOL s.r.o.
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Pension St. Mária
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Základná škola Staré Hory
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Krčma pod orechom
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Starohorka, Kultúrny dom
Licenčná zmluva - SOZA
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - FALCK Záchranná, a.s.
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Hotel Altenberg
Dodatok - Zmluva o nájme vozidla pre obec Turecká pre rok 2018
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny Donovalová
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Penzión pod Donovalmi
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Daymont
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - LESY SR
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - SOŠS Nové Zámky
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Potraviny Očko
Dodatok - Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu - Farský úrad
Zmluva - URBÁNI & Partners