Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Staré HoryHľadať
 
 

Hlavný Kontrolór

Miroslava Rýsová

  1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra. Kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
  2. Kontrolór najmä vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
  3. Predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  4. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.
  5. Spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
  6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným.
  7. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia   účtovníctva,   nakladania   s   majetkom   obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly
  8. Predkladá obecnému zastupiteľstvu plán práce kontrolnej činnosti na polročné obdobie.

 

Stanoviská HK

Stanovisko_HK_k_zaverecnemu_uctu_za_rok_2018.pdf(392.3 kB)Záverečný účet

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Rozpis separovaného zberu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka