Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Staré HoryHľadať
 
 

Matrika

Matrika

Spádové obce matričného obvodu a pôsobnosť matričného úradu

 
Spádové obce matričného obvodu : Staré Hory, Turecká, Motyčky, Donovaly
Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Starých Horách.

Pôsobnosť matričného úradu 
Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka. 

Matričný úrad v obci Staré Hory eviduje matričné udalosti od 1895.

Na matrike vybavíte:

1. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

 • Dieťa narodené v platnom manželstve:
  • platný občiansky preukaz rodičov
  •  sobášny list
 • Dieťa narodené slobodnej matke:
  • platný občiansky preukaz
 • Dieťa narodené rozvedenej matke:
  • právoplatný rozsudok o rozvode
  • platný občiansky preukaz
 • Dieťa narodené vdove:
  • úmrtný list zosnulého manžela
  • platný občiansky preukaz

2. Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!

V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!

 • Potrebné doklady:
  • platný občiansky preukaz matky a otca
  • právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená

3. Uzatvorenie manželstva

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva

 • ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu
  • tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
  • k žiadosti snúbenci predkladajú občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenici, u ktorých nie je určený otec
 • ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu
  •  všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša
 • ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
  • za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
  • za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille)

pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom

 

 • žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Sobášne dni na Matričnom úrade Staré Hory 2019

 

 

 

 

Posledný piatok v mesiaci

Marec

9.3.2019

23.3.2019

29.3.2019

Apríl

6.4.2019

27.4.2019

26.4.2019

Máj

11.5.2019

18.5.2019

31.5.2019

Jún

8.6.2019

22.6.2019

28.6.2019

Júl

6.7.2019

20.7.2019

26.7.2019

August

3.8.2019

17.8.2019

30.8.2019

September

7.9.2019

21.9.2019

27.9.2019

Október

5.10.2019

19.10.2019

25.10.2019

November

2.11.2019

16.11.2019

29.11.2019

December

14.12.2019

28.12.2019

20.12.2019

 

Sobáši sa v určených termínoch mimo štátnych sviatkov v čase:

soboty od 13,00 – 17,30 hod,

v posledný piatok v mesiaci od 13,00 – 16,30 hod.

Miesto konania sobášov v matričnom obvode Staré Hory je sobášna miestnosť na Obecnom úrade Staré Hory 317.

Sobasna sienSobasna sien

 

 

 

 

 

Poplatky v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch:

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík              

2€

Matričný doklad -duplikát (rodný, sobášny alebo úmrtný list)

5€

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom (občania SR)

20 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom (občania SR)

20 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

20 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

35 €

Uzavretie manželstva medzi občanom SR a cudzincom

70 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

200 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

10€


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Rozpis separovaného zberu

webygroup
ÚvodÚvodná stránka